ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић и помоћница генералног секретара Славољупка Павловић, присуствовали су јуче састанку Светске банке, поводом њихове Иницијативе за унапређење транспарентности и одговорности у Србији. Повереник Милан Мариновић је изабран за члана Организационог комитета а Славољупка Павловић за његовог заменика.

Тим поводом, повереник Мариновић је поздравио иницијативу Светске банке за подршку транспарентности и успостављању Организационог комитета који ће кроз стратегијски приступ обезбедити интеракцију релевантних актера, а све у циљу унапређења транспарентности и одговорности у примени постојећег националног правног оквира.

На крају састанка усвојен је Пословник о раду Организационог комитета и формиране су тематске радне групе.