Читај ми

 

Повереник за информације од јавног значаја и ЦЕСИД су данас, трибином у Лозници, посвећеној едукацији запослених у органима власти,  наставили са реализацијом заједничког пројекта „Слободно питај - Законом до истине“.         

Циљ пројекта, чија прва фаза је спроведена у прошлој години, је да се едукацијом и анимирањем грађана, цивилног сектора и медија утиче на њихово што активније укључивање у процесе остваривања интереса који су заштићени Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Посебан циљ је обука запослених у локалним органима власти за примену новог закона.

Друга фаза пројекта усмерена је, пре свега, на обуку запослених у органима власти на локалном нивоу, што подразумева да ће, поред Лознице, у ту сврху бити организоване и трибине у Зајечару, Зрењанину, Нишу и Београду.

Обраћајући се учесницима трибине у Лозници Повереник Родољуб Шабић је, поред осталог, изјавио:

„Генерално не можемо бити задовољни нивоом обучености запослених у органима власти за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Тај ниво је низак и то представља једну од главних препрека за квалитетнију примену закона.

Нажалост, већ сада је извесно да ће анализа извршења годишњих обавеза органа власти, мислим на информаторе и извештаје о раду, потврдити, и то у драматичној форми, да многи органи власти немају јасну представу о обавезама које нови закон пред њих ставља.

Подсећам да је законом обука кадрова предвиђена као обавеза државних органа. Обавезе се, наравно, морају испуњавати. До сада, у највећем броју случајева, то није било тако. Потребно је и важно да се такав однос што пре промени.“


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података