Читај ми

 

Повереник за информације од јавног значаја је писмом, које је упутио  председницима управних одбора и директорима јавних предузећа на републичком и покрајинском нивоу, упозорио одговорне на пропусте у извршавању обавеза које јавна предузећа имају по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.         

Тим поводом Повереник Родољуб Шабић  изјавио је следеће:

„Јавна предузећа која имају јавна овлашћења у погледу обавеза Закон је изједначио са државним органима. Међутим, сва она су, без изузетка, пропустила да изврше обавезе подношења извештаја о примени Закона и израде и објављивања информатора о свом раду.

Неизвршавање законских обавеза не треба толерисати никад, па ни у овом случају. Већина јавних предузећа уз јавна овлашћења располажу и великом државном имовином. Зато приступ јавности информацијама о њиховом раду има вишеструки значај, укључујући, разуме се, и борбу против корупције.

Писмима, која сам упутио, упозорио сам одговорне и затражио објашњење, очекујући одређене ефекте. Ако ти ефекти изостану, права, али и дужност Повереника је да донесе решења којима ће и формално наложити извршавања одређених обевеза. Наравно, у случају потребе, обезбеђење извршења ових решења по Закону је дужност Владе Србије.“


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података