Читај ми

 

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић, у писму данас упућеном свим републичким министарствима, указао је на проблеме битне за примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.    

У писму се, поред осталог, указује на то да чак седам од укупно седамнаест министарстава није извршило своју законску обавезу израде и објављивања информатора о свом раду, а да ни преосталих десет, који су свој информатор објавили на интернету, информације не ажурирају уопште или их ажурирају нередовно.

У вези са садржином објављених информатора Повереник је указао на то да су неки подаци, за које је иначе евидентно интересовање јавности, веома оскудни или их уопште нема. Ради се о подацима, као што су они о примањима, трошковима, јавним набавкама, расположивој опреми, броју запослених или о најзначајнијим мишљењима и ставовима у вези са применом закона.

Осим што је подсетио на то да је неизвршавање одавно доспеле законске обавезе објављивања информатора прекршај кажњив по закону, Повереник је и нагласио потребу и важност тога да, при постојећем високом степену недисциплине органа власти, од републичких до локалних, према обавезама које имају по закону, министарства, као најважнији органи управе, у погледу извршавања обавеза дају позитиван пример који би следили и други органи.


Збирни месечни статистички подаци

у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.5.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података