ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом текста објављеног у дневној новини „Данас“ бр. 8909-8910 дана 19-20. фебруара 2022. године, на страни број 11, под насловом „Полиција незаконито користи камере за препознавање“ Повереник обавештава јавност да су делови саопштења, објављеног на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.2.2022. године у вези са надзором који су овлашћена лица Повереника спровела у МУП-у, а поводом сумњи на употребу технологије за препознавање лица од стране припадника МУП-а током протеста одржаних 27.новембра и 4.децембра прошле године, пренети углавном коректно и сагласно саопштењу, али да је наслов изнад текста крајње некоректан, неистинит и не одговара правом стању ствари утврђеном објављеним надзором.

У вези са тим, Повереник наглашава да је права истина, о наведеном случају, да овлашћена лица Повереника која су вршила надзор нису утврдила да је технологија препознавања лица коришћена од стране полиције током наведених догађаја.


Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...