ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом кривичне пријаве поднете Првом основном јавном тужилаштву у Београду против сада пок. Оливера Антића, у којој су наведени подаци малолетног лица, а чија је садржина објављена 21.02.2022. године на друштвеним мрежама, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровешће поступак надзора, како би утврдио чињенично стање и евентуално предузео мере из своје надлежности.

Повереник апелује да се са подацима о личности малолетних лица мора поступати са посебном пажњом, посебно у ситуацијама када иста лица могу бити жртве насиља.


Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...