ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом Светског дана слободе медија, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић даје следеће саопштење:

„У временима као што је данашње, која су проткана разним сукобљеним интересима, истинита, тачна и благовремена информација једна је од највећих вредности. Управо стога улога новинара и медија је сваким даном све значајнија. Нажалост, присутна је појава да се слобода медија не поштује у неопходној мери, што се негативно одражава на правилно информисање грађана. Зато је потребно свакодневно радити на јачању слободе медија како би новинари могли своју тако значајну дужност да обављају у складу са високим стандардима своје професије.

С друге стране, мора се нагласити да се, нажалост, ни медији не понашају у свим ситуацијама довољно професионално и сасвим непристрасно, што негативно утиче како на објективно информисање јавности тако и на перцепцију грађана о квалитетном остваривању улоге медија у друштву.

Повереник подсећа да су слободни медији предуслов слободног друштва и да су слободни новинари, који безбедно и достојанствено обављају своју професију, услов за остварење слободе медија и информисање грађана о свим догађајима и појавама од јавног значаја.

Истовремено, Повереник указује на неопходност заштите приватности и података о личности приликом информисања јавности и захваљује свим медијима на поштовању ових права грађана у досадашњем раду“.