ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

16.5.22 „Нека остане лично.је кампања коју од данас спроводи Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, да грађанима приближимо право на заштиту података о личности и рад институције Повереника.

„На основу урађеног истраживања о перцепцији грађана о заштити података о личности уочили смо да грађани нису у довољној мери упознати са овим правом, даље коме се могу обратити за помоћ уколико сматрају да су њихови подаци о личности угрожени, као и ко може да обрађује њихове податке. На крају, грађани не знају у потпуности и која је улога Повереника као институције надлежне за заштиту података о личности Како бисмо указали на ризике повреде овог права урадили смо пет ТВ спотова који ће се емитовати на националним и локалним станицама од 16. маја 2022. године“, изјавио је Повереник Милан Мариновић приликом промоције кампање.

Спотове кампање „Нека остане лично.“ можете погледати и на

.