ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Prolecna konferencija3 002Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић присуствовали су 30. Пролећној конференцији европских надзорних тела за заштиту података о личности, у организацији Хрватске агенције за заштиту особних података (AZOP).

Овогодишњa Пролећнa конференција је била организована од 19. до 20. маја у Цавтату, у Републици Хрватској, на којој су 40 земаља чланица усвојиле Резолуцију о убрзавању ратификације Конвенције 108+, са циљем заштите приватности људи у новом дигиталном добу.

Резолуцијом се позивају владе држава чланица Савета Европе, владе трећих земаља у Савету Европе, Европска унија и међународне организације да убрзају процес потписивања и ратификације. Република Србија ратификовала  је дату Конвенцију 26. маја 2020. године.

У циљу бољег решавања изазова везаних за приватност, прекомерну обраду података о личности и изазова око преноса података, уз употребу нових информационих и комуникационих технологија, Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић водили су билатералне разговоре, са представницима осталих надзорних тела, размењујући праксе и унапређујући ниво заштите података о личности.

Домаћин наредне Пролећне конференције 2023. године биће мађарски орган за заштиту података у Будимпешти.