ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

У организацији Владе Републике Србије и Повереника јуче је одржана седница Радне групе за израду Стратегије о закону о заштити података о личности за период од 2022-2030. На седници су учествовали представници свих релевантних субјеката, укључујући и представнике цивилног сектора.

Теме о којима је расправљано су Измене и допуне Закона о заштити података о личности у контексту креирања јавних политика, као и однос вештачке интелигенције и обраде биометријских података у односу на заштиту података о личности.

На крају седнице учесници скупа су закључили да Закон о заштити података о личности из више разлога мора бити измењен и допуњен, и да то треба да буде први корак у изради стратегије.