ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности решењем од 17.06.2022. године трајно је забранио привредном друштву „ITX RS“ доо Београд (у даљем тексту: Руковалац) обраду података о личности и то податке о броју исправе (личне карте/пасоша) који се прикупљају од физичких лица приликом „online“; куповине робе путем следећих интернет страница:

https://www.oysho.com/rshttps://www.massimodutti.com/rshttps://www.stradivarius.comhttps://www.zara.com/rs/

https://www.zarahome.com/rs/https://www.pullandbear.com/rs/ и https://www.bershka.com/rs/.

У поступку инспекцијског надзора утврђено је да Руковалац предметне податке прикупља како би извршио (евентуални) повраћај новца купцима, те да их обрађује превремено, односно да врши обраду пре момента повраћаја новца; тако да у време прикупљања спорних података обрада није законита, јер правна обавеза Руковаоца настаје у моменту повраћаја новца купцу за већ купљену робу или услугу, или у моменту одустајања од куповине у случају претходно плаћеног аванса.                                                       

Поводом наведеног решења, Руковалац је дописом од 06.07.2022. године обавестио Повереника да је у потпуности поступио по истом, те је навео да је престао са даљим прикупљањем бројева идентификационих докумената физичких лица, као и да је обрисао све до сада прикупљене податке.

Повереник користи и ову прилику да упозори све руковаоце и обрађиваче података да обраду података о личности врше искључиво на законит начин у сврху за коју су ти подаци прикупљени, односно да не прикупљају од грађана више података од оних који су потребни за остваривање сврхе.