ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности окончао је  ванредни инспекцијски надзор покренут по службеној дужности, а на основу дописа Републичког геодетског завода поводом хакерског напада на њихов информациони систем.

У поступку ванредног инспекцијског надзора утврђено је да се информациони систем Руковаоца састоји из два сегмента, апликативних сервера који служе за покретање апликација система и сегмента информационог система који чува базе и податке,  као и да су предмет хакерског напада били апликативни сервери информационог система Републичког геодетског завода.

Како предмет хакерског напада нису били сервери на којима се чувају базе података са подацима о личности и непокретностима као ни Е-катастар, у поступку ванредног инспекцијског надзора утврђено је да није дошло да повреде података о личности у смислу члана 52. Закона о заштити података о личности, односно да  нема неправилности у поступању Руковаоца у конкретном случају.