ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом текста објављеног у дневном листу „Данас“ 10. августа 2022. године у којем је изнет податак о адреси стана Председника Републике, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као државни орган надлежан за заштиту података о личности у Републици Србији, подсећа грађане да је заштита података о личности грађана у Републици Србији регулисана Законом о заштити података о личности, који предвиђа и посебне случајеве обраде података о личности, међу које спада и обрада података о личности у сврхе новинарског истраживања и објављивања информација у медијима.

У односу на поменуту обраду података о личности не примењују се одредбе глава II do VI и чланови 89. до 94. Закона, који регулишу: начела обраде података о личности, права лица на која се подаци односе, обавезе руковалаца и обрађивача података, и статус и овлашћења Повереника. Наведено значи да Повереник у конкретном случају не може да врши овлашћења која му иначе по Закону припадају, што је у складу са досадашњом праксом Повереника и Управног суда.

Међутим, то не значи да Повереник не може да штити податке о личности који су повређени и на описани начин. У том смислу Повереник ће, користећи своја овлашћења, надлежном тужилаштву поднети кривичну пријаву против НН учиниоца због кривичног дела из члана 146. Кривичног законика, Неовлашћено прикупљање личних података.

Повереник поново подсећа сва средства јавног информисања да приликом објављивања информација у медијима поштују податке о личности грађана и да у сваком појединачном случају, пре објављивања тих података, изврше тест јавног интереса како би утврдили да ли јавни интерес за објављивање конкретног податка претеже над правом на заштиту података о личности или не.