ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава јавност да је покренуо ванредни инспекцијски надзор над применом Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/2018,) од стране руковаоца, Градске управе града Београда, због обраде података о личности лица до 19 година, запослених и радно ангажованих лица у основним и средњим школама на територији Београда, ради доделе бесплатних ваучера.

Овом приликом Повереник указује да је свака предшколска установа, основна и средња школа у законској обавези да има одређено лице за заштиту података о личности, тако да уколико родитељ или старатељ има потребу да се детаљније информише о обради података о личности малолетног лица поводом доделе бесплатних ваучера, може се обратити том лицу.

Повереник истиче да ће након спроведеног ванредног инспекцијског надзора благовремено о свему обавестити јавност.