ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

poverenikНародна Скупштина Републике Србије данас, 24. фебруара 2023. године, одржава седницу Другог ванредног заседања у Тринаестом сазиву, на којој се, поред осталог, разматра Извештај о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2021. годину са Предлогом закључка Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу од 26. децембра 2022. године.

Повереник Милан Мариновић је у свом обраћању Народној Скупштини и грађанима, између осталог, истакао значај разматрања годишњих извештаја Повереника и других независних органа од стране Народне Скупштине, изразио задовољство што се ствари у области права на приступ информацијама од јавног значаја и права физичких лица у вези са обрадом података о личности из године у годину крећу у добром смеру, и поново указао на потребу за изменама и допунама Закона о заштити података о личности како би се обезбедило делотворније остваривање овог људског права.