ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Pov EU

Крушевац, 20. април 2023.

У сали Скупштине Града Крушевца, у четвртак 20. априла са почетком у 10 часова, одржана је обука лица за заштиту података о личности за спровођење Закона о заштити података о личности. Обуци су присуствовала овлашћена лица за заштиту података о личности из више од 50 јавних установа са подручја града Крушевца.

Обуку су спровели представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уз подршку мулти-донаторског пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗА ОСНОВНА ПРАВА) финансираног од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), за чију имплементацију је задужен Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ).

Значај заштите личних података, пристанак на њихову обраду, сврха законите и оправдане обраде и преноса, као и утврђивање јавног и легитимног интереса за обраду, само су неке од тема у жижи интересовања јавности. Циљ обуке је да се лица за заштиту података о личности или лица које одреде руковаоци и обрађивачи података о личности (уколико немају одређена лица за заштиту података о личности), упознају са актуелним законским решењима (у ЕУ и Републици Србији) и оспособе за правилну примену Закона о заштити података о личности.

Теренске обуке, које се у склопу пројектне подршке реализују у 15 одабраних јединица локалне самоуправе, посебно су значајне за подизање капацитета заштите података о личности. Поред обука, у току је и организација панел дискусија на тему заштите личних података, такође у одабраним јединицама локалне самоуправе, а које за циљ пре свега имају подизање свести шире јавности и информисање грађана.

 

OSCE Stronger Together

 Krusevac 20 4 2023 2