ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ



logo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ





Читај ми

У овим тешким данима испуњеним болом за све грађане Србије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на све субјекте да у намери да спрече понављање оваквих нежељених догађаја не праве нову грешку прављењем спискова деце „са проблематичним понашањем“ или деце која су „посебно угрожена и потенцијалне жртве".

На наведени начин, који је противан закону, само се прави разлика и врши дискриминација међу децом, што може имати погубне последице по њихов развој и положај у заједници и окружењу.

Повереник упозорава да ће у сваком таквом и сличном случају реаговати одмах и спровести ванредан инспекцијски надзор над сваким руковаоцем подацима о личности који се буде понашао на описани начин.