ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Поводом информација објављених у медијима да је Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности инспекцијским надзором обављеним у Министарству унутрашњих послова, а поводом списка потенцијалних жртава који је сачинио извршилац свирепих убистава у Основној школи „Владислав Рибникар“, утврдио да начелник Градске управе МУП није прекршио Устав и закон, већ да су то учинили поједини медији, а у сврху тачног и потпуног информисања јавности у вези са конкретним случајем, Повереник издаје следеће саопштење:

Инспекцијски надзор у конкретном случају је још увек у току и није окончан. У Записнику о теренском инспекцијском надзору обављеном у МУП-у у јуну 2023. године констатовано је тада надзором утврђено стање, али како су овлашћена лица Повереника, приликом надзора, дошла до сазнања да је покренут поступак унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова поводом наведеног догађаја, одлучено је да се надзор настави до прибављања резултата те контроле. По обављеном наведеном теренском инспекцијском надзору Повереник се у више наврата писаним путем обраћао Министарству унутрашњих послова са захтевом да га Министарство обавести да ли је поступак унутрашње контроле завршен и, уколико јесте, да се извештај о том поступку достави Поверенику, што до дана објављивања овог саопштења није учињено.

Наведено значи да су се у појединим медијима објавиле информације из надзора који још увек траје и из записника о надзору који није у коначном облику, па како Повереник у овом тренутку не располаже чињеницама утврђеним у поступку унутрашње контроле МУП-а, апелује на све, а посебно представнике средстава јавног информисања, да не објављују податке из записника чију коначну верзију Повереник још није сачинио и из ког разлога је није ни објавио. Објављивање делова недовршеног записника у вези са незавршеним надзором који је у току само може довести до стварања заблуде и погрешних закључака у јавности. Када буде окончан поступак надзора и сачињен коначан текст записника, Повереник ће о свему благовремено обавестити јавност.

Овом приликом Повереник подсећа заинтересовану јавност на свој апел упућен медијима и надлежним органима у мају 2023. године да поштују право на приватност и право на заштиту податка о личности свих лица која су погођена трагичним догађајем у Основној школи „Владислав Рибникар“, и да предузму све расположиве мере како се овакве трагедије никада више не би поновиле.