Партија 1. - рачунарска опрема - хардвер;

Партија 2. - софтвер за безбедност рачунарске мреже, и 

Партија 3. - софтвер за прилагођавање доступности веб портала Повереника слепим и слабовидим лицима

Позив за подношење понуда 9. 5. 2019.

Конкурсна документација 9. 5. 2019.

Одговори на питања 15. 5. 2019.

Одлука о додели уговора Партија 1 - 29.5.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 1 - 1.7.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 2 - 1.7.2019.

Обавештење о закљученом уговору Партија 3 - 1.7.2019.