ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Набавка је обликована по партијама:

Партија 1 - услуге мобилне и IP телефоније

Партија 2 - услуге фиксне телефоније

 Конкурсна документација 20.5.2020.

Позив за подношење понуда 20.5.2020.

Додатне информације и појашњења 22.5.2020.

Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности за Партију 1 - 01.06.2020.

Одлука о додели уговора за Партију 2 - 01.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 16.6.2020.

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 31.8.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 9.042

ОБРАЂЕНО: 135.754

Опширније...