Читај ми

1. Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 1/2019 за партију 1 - набавка горива минимум Evro BMB 98 - 2.7.2019.

2. Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 1/2019 за партију 2 - набавка горива Evro premium BMB 95 - 2.7.2019.