Читај ми

Позив за подношење понуда 16.3.2020.

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације;27.3.2020.

Конкурсна документација - пречишћен текст 10.4.2020.

Додатна појашњења конкурсне документације 10.4.2020.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда 13.4.2020.

Конкурсна документација - пречишћен текст 13.4.2020.

Питања и одговори 13.4.2020.

Питања и одговори 14.4.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 1 - рачунарска опрема (хардвер)29.4.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 2 - софтвер за безбедност рачунарске мреже - 29.4.2020

Одлука о додели уговора - Партија 3 - софтвер за прилогођавање доступности веб портала Повереника слепим и слабовидим лицима - 29.4.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 4 - софтвер разни - 29.4.2020.