Читај ми

Позив за подношење  понуда 16.3.2020.

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације 18.3.2020.

Одлука о додели уговора 25.3.2020.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 - 8.4.2020.

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - 16.4.2020.