ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Саопштења

УПОЗОРЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

четвртак, 01. јун 2023. 15:46

Поводом све чешћих случајева неажурног и немарног односа органа јавне власти према обавезама које имају према Поверенику у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а које се односе на благовремено достављање свих неопходних доказа за одлучивање у поступку по жалби, те реаговање органа тек након доношења обавезујућег, коначног и извршног решења Повереника и тражење поништаја већ...

Опширније...


Актуелности

Обука из области Закона о заштити података о личности

среда, 31. мај 2023. 09:02

У суботу 27.5.2023. године, представнице Службе Повереника, Сектора за едукацију и сертификацију Александра Лакићевић и Марина Грбић, одржале су предавање на Правном факултету у Београду, полазницима студијског програма „Усклађеност пословања“, на тему примене Закона о заштити података о личности. Наведени студијски програм је резултат сарадње између Правног факултета у Београду и Удружења за усклађеност у пословању из Београда, на чији су...

Опширније...


banner 01

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 31.5.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.775

ОБРАЂЕНО: 132.556

Опширније...