ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Саопштења

Вратити приступ информацијама својој сврси

четвртак, 28. септембар 2023. 13:31

„Сваке године смо овај дан обележавали са идејом да промовишемо право, да укажемо на проблеме, понудимо нека решења и наградимо заслужeне. Нажалост, ове године смо у ситуацији да, уместо да говоримо о остварењу права, говоримо о злоупотреби која оптерећује све органе јавне власти у својим пословима а поготову школе, вртиће, центре за социјални рад, месне заједнице, оне које имају најмање...

Опширније...


Актуелности

Обука из примене Закона о заштити података о личности

уторак, 03. октобар 2023. 11:58

Служба Повереника одржала је 02. октобра 2023. године обуку из области примене Закона о заштити података о личности представницима Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података. Сврха обуке било је упознавање са одредбама Закона и отклањања недоумица у његовој примени, а обуци је присуствовало 20 лица. Цео ток трајања обуке био је прожет дискусијом са представницима Канцеларије Савета...

Опширније...


banner 01

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 31.8.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 9.042

ОБРАЂЕНО: 135.754

Опширније...