ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Саопштења

Повереник објавио видео упутство за попуњавање информатора о рад…

петак, 01. јул 2022. 12:53

У складу са измењеним и допуњеним Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, већина органа власти има обавезу израде информатора о раду у електронском и машински читљивом облику, који се објављује путем јединственог информационог система информатора о раду. Овај систем води и одржава Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, на интернет адреси https://informator.poverenik.rs/pristup. Органи...

Опширније...


Актуелности

7 компанија је именовало представника за Републику Србију у …

четвртак, 30. јун 2022. 07:41

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је 28.6.2022. године писмену одлуку следећих 7 компанија којом ова привредна друштва именују свог представника за Републику Србију, у складу са Законом о заштити података о личности: Aceville Pte. Limited, са седиштем у Сингапуру, First App Holdings Limited, са седиштем у Хонг Конгу, High Morale Developments Limited, са седиштем...

Опширније...


АКТУЕЛНА КАМПАЊА!

Нека остане лично.

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.6.2022.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.984
ОБРАЂЕНО: 113.576

Опширније...