COVID-19 и заштита података о личности

Заштита података о личности у време пандемије COVID-19

понедељак,9 март 2020 09:07

Повереник упозорава медије да не објављују податке о личности оболелих од корона вируса

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Поред чињенице да је овакво објављивање података директно супротно Закону о јавном информисању и медијима, Повереник напомиње да су подаци о здравственом стању посебна врста података о личности, чија обрада је веома рестриктивна.

Објављивањем таквих информација овим грађанима, поред нарушеног здравља, угрожава се приватност и достојанство.

https://bit.ly/2yDxnnn

Апликацијe за праћење контаката лица која су позитивна на COVID19 постају пракса у великом броју држава и поред техничких мањкавости и угрожавања приватности. Европска комисија упозорава да је: „од посебне важности компатибилност апликације на европском нивоу“, али за сада без дефинисаног правног оквира. Постојећи Европски систем за рано упозоравање и реакцију (EWRS) омогућава класичну размену података између здравствених установа појединих држава ЕУ чланица.

https://bit.ly/3fbnBZz

Како је пандемија COVID19 утицала на приватност и заштиту података о личности, у неколико текстова Новосадске новинарске школе о анализи мера уведених за време ванредног стања, о медијској искључености маргинализованих група, о зачараном кругу опасних дезинформација и др. https://bit.ly/2M7c3Ko 

Препознајући COVID19 као глобални изазов, Global Privacy Assembly (GPA) је основала Радну групу COVID19 с циљем да прати примену мера заштите јавног здравља које се спроводе широм света током пандемије COVID19 и разматра да ли те мере и колико отежавају или онемогућавају поштовање заштите података о личности грађана и њихове приватности.

Учешће у овој радној групи је узело више од 30 организација из свих глобалних региона, како би свеобухватно истражили предметну проблематику и изнашли реални баланс између подршке спровођењу потребних мера која су функцији борбе против пандемије и поштовања заштите података о личности грађана и њихове приватности.

GPA је на своjoj интернет страници креирала посебну секцију са вестима из области заштите података о личности у време трајања пандемије COVID19, под називом GPA COVID-19 Response Repository ;Циљ успостављања ове секције је не само континуирано информисање о овој материји, него и размена знања, презентација студија случаја, давање смерница и алата за рад и поступање, као и пружање друге подршке члановима GPA.

Више детаља можете наћи на https://globalprivacyassembly.org/global-privacy-assembly-launches-covid-19-taskforce/  

Укинуто је ванредно стање на територији Републике Србије

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Одлуку о укидању ванредног стања (даље: Одлука), која је објављена у "Службеном гласнику РС", број 65/2020. Одлука је ступила на снагу даном објављивања, односно 6. маја 2020. године.

Одлуком је укинуто ванредно стање на територији Републике Србије, проглашено 15. марта 2020. године.

Донет је Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања

Народна скупштина Републике Србије, на Другој седници за време ванредног стања, одржаној 6. маја 2020. године, донела је Закон о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике Србије донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила (даље: Закон), који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 65/2020. Закон је ступио на снагу 6. маја 2020. године.

Још чланака...

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности 

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.6.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података