COVID-19 и заштита података о личности

Заштита података о личности у време пандемије COVID-19

понедељак,9 март 2020 09:07

Повереник упозорава медије да не објављују податке о личности оболелих од корона вируса

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Поред чињенице да је овакво објављивање података директно супротно Закону о јавном информисању и медијима, Повереник напомиње да су подаци о здравственом стању посебна врста података о личности, чија обрада је веома рестриктивна.

Објављивањем таквих информација овим грађанима, поред нарушеног здравља, угрожава се приватност и достојанство.

https://bit.ly/2yDxnnn

Међународни институт за штампу (International Press Institute) послао је отворено писмо европским лидерима где се указује на неопходност да се заштити слободан проток информација ради борбе против COVID-19. Они истичу да мере које државе спроводе у борби против пандемије, у виду ограничења у приступу медија у владином планирању и спровођењу активности, морају бити „неопходне, сразмерне, строго временски ограничене и подложне редовном надзору“. Даље истичу да је слободан проток независних вести од суштинског значаја за информисање јавности о мерама у борби против COVID-19, као и за одржавање јавног надзора и расправе о адекватности тих мера.

https://bit.ly/3bMCmR5

Национално координационо тело за заразне болести почело је 21.3.2020. да објављује имена и адреса лица којима су издата решења о обавезној самоизолацији у трајању од 14 дана, у циљу заштите јавног здравља, а након претходно прибављеног мишљења Агенције. У мишљењу се Агенција позвала на одредбе члана 8. Европке конвенције о људским правима, чланова 9. и 10. Закона о заштити података о личности, те чл. 6. Закона о здравственој заштити, чл. 18.Законао заштити становништва од зразних болести и члановима 6. и 48. Закона о збиркама података у области здравства. Имајући у виду наведене одредбе закона, Савет Агенције сматра да:

„Борба против корона вируса захтијева несистемску (ад хоц) обраду личних података од стране надлежних служби које имају легитиман правни основ да у циљу заштите јавног здравља, уз примјену специфичних мјера заштите, прикупљају и користе личне податке ради смањења ризика обољевања од коронавируса.

………..

Недвосмислено је да обрада личних података треба бити осмишљена тако да буде у служби човјечанства, како каже и Општа уредба о заштити личних података ЕУ. Право на заштиту личних података није апсолутно право, оно се мора разматрати у вези с његовом функцијом у друштву, те треба бити уједначено с другим темељним правима, у складу с начелом пропорционалности. У том контексту потребно је истаћи како би обрада личних података о здрављу требала бити нужна и пропорционална, а лични подаци примјерени, релевантни и ограничени на оно што је нужно у односу на сврхе у које се обрађују. “

Текст мишљења Агенције.

Индиректно с тим у вези, Влада ЦГ саопштава: „Апсолутна је неистинита тврдња објављена у Вијестима да је Влада Црне Горе у било којем тренутку објавила списак лица у самоизолацији са матичним бројевима грађана. Служба за односе с јавношћу Владе никада није ни била у посједу таквог списка, саопштено је на Тwиттер профилу Владе.“ (Дан, 23.03.2020).

Невладине организације критикују објављивање имена и адреса лица којима су издата решења о обавезној самоизолацији, сматрајући да је овим чином угрожена њихова приватност (нпр. Акција за људска права, Грађанска алијанса).

Поводом обраћања већег броја лица, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава заинтересоване, да у ситуацији проглашеног ванредног стања, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја није суспендовано, али да остварење овог права треба прилагодити новонасталим околностима.Уредбом о мерама за време ванредног стања нису прописане мере којима се; одступа од Уставом зајемченог људског права на обавештеност (члан 51. Устава).

Полазећи од наведеног, органи јавне власти, и за време ванредног стања, имају обавезу да, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступају по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који им буду поднети.

https://bit.ly/2UJMPqD

Црна Гора: Борба против COVID-19 захтева несистемску обраду личних података од стране надлежних служби које имају легитиман правни основ да у циљу заштите јавног здравља, уз примену специфичних мера заштите, прикупљају и користе личне податке ради смањења ризика обољевања од коронавируса

Саопштење, односно препоруку надлежним оргнима, медијима, грађанима и јавности, врло сличног садржаја саопштењу хрватског АЗОП, објављује Агенција за заштиту личних података и слободан приступ информацијама Црне Горе. У нешто сведенијој форми, понављају закључак хрватских колега, уз додатак да ће Агенција пратити новонасталу ситуацију и благовремено указати на евентуалне злоупотребе.

Прочитајте саопштење Агенције.

Још чланака...

Збирни месечни статистички подаци
у 
области доступности информацијама
и заштите података о личности
на дан 31.5.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337
ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података