ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

COVID-19 и заштита података о личности

Заштита података о личности у време пандемије COVID-19

понедељак,9 март 2020 09:07

Повереник упозорава медије да не објављују податке о личности оболелих од корона вируса

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Поред чињенице да је овакво објављивање података директно супротно Закону о јавном информисању и медијима, Повереник напомиње да су подаци о здравственом стању посебна врста података о личности, чија обрада је веома рестриктивна.

Објављивањем таквих информација овим грађанима, поред нарушеног здравља, угрожава се приватност и достојанство.

https://bit.ly/2yDxnnn

Поводом обраћања већег броја лица, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, обавештава заинтересоване, да у ситуацији проглашеног ванредног стања, право на слободан приступ информацијама од јавног значаја није суспендовано, али да остварење овог права треба прилагодити новонасталим околностима.Уредбом о мерама за време ванредног стања нису прописане мере којима се; одступа од Уставом зајемченог људског права на обавештеност (члан 51. Устава).

Полазећи од наведеног, органи јавне власти, и за време ванредног стања, имају обавезу да, у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, поступају по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја који им буду поднети.

https://bit.ly/2UJMPqD

Црна Гора: Борба против COVID-19 захтева несистемску обраду личних података од стране надлежних служби које имају легитиман правни основ да у циљу заштите јавног здравља, уз примену специфичних мера заштите, прикупљају и користе личне податке ради смањења ризика обољевања од коронавируса

Саопштење, односно препоруку надлежним оргнима, медијима, грађанима и јавности, врло сличног садржаја саопштењу хрватског АЗОП, објављује Агенција за заштиту личних података и слободан приступ информацијама Црне Горе. У нешто сведенијој форми, понављају закључак хрватских колега, уз додатак да ће Агенција пратити новонасталу ситуацију и благовремено указати на евентуалне злоупотребе.

Прочитајте саопштење Агенције.

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Повереник овим путем апелује на школе и просветне раднике да, посебно приликом употребе оваквих средстава комуникације, воде рачуна о допуштености обраде података о здравственом стању, те о мерама заштите истих података, како исти не би били доступни лицима која нису овлашћена да располажу овим подацима.

https://bit.ly/3e4j4Zp

Европски одбор за заштиту података је издао саопштење у коме наводи да „правила Уредбе не ометају спровођење мера за сузбијање пандемије“. Посебно се наглашава примена мера заштите података и обезбеђење законитости обраде личних података. У тексту се, између осталих препорука, указује на посебне мере заштите приликом обраде електронских података о мобилној локацији. Такође Европски одбор за заштиту података истиче да се поред начела ГДПР, мора поштовати и Директива о електронској приватности.

https://bit.ly/3bDombU

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

Опширније...