COVID-19 и заштита података о личности

Заштита података о личности у време пандемије COVID-19

понедељак,9 март 2020 09:07

Повереник упозорава медије да не објављују податке о личности оболелих од корона вируса

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Поред чињенице да је овакво објављивање података директно супротно Закону о јавном информисању и медијима, Повереник напомиње да су подаци о здравственом стању посебна врста података о личности, чија обрада је веома рестриктивна.

Објављивањем таквих информација овим грађанима, поред нарушеног здравља, угрожава се приватност и достојанство.

https://bit.ly/2yDxnnn

Технолошке иновације које државе користе у борби против пандемије COVID-19 покрећу бројна питања о угрожавању остваривања људских права, самим тим и права на приватност и заштиту података о личности, за време и након престанка пандемије. У глобалној борби против COVID-19, Центар за вођење информационе политике (CIPL) израдио је Студију случаја о одговорности према ефикасној и одговорној употреби и заштити података, намењену јавном и приватном сектору.

Организациона одговорност је нови концепт у области заштите података о личности и приватности на глобалном нивоу. Од приватних компанија и јавног сектора се захтева да примене ефективне програме, мере, процесе и алате за управљање приватношћу и подацима. Организациона одговорност омогућава организацијама да брзо и одлучно реагују у време пандемије, без неоснованог надзора и злоупотребе коришћења података. Центар за вођење информационе политике указује јавном и приватном сектору на дванаест мера које омогућавају ефикасну заштиту приватности. Препоруке и смернице можете погледати на линку:

https://bit.ly/2V8Ogil

Текст Саопштења ICIC ;(незванични превод)

Утицај коронавируса (ЦОВИД-19) поставља до сада невиђене изазове пред наше друштво, како на националном тако и на глобалном нивоу.

Органи власти морају да доносе важне одлуке које утичу на јавно здравље, грађанске слободе и благостање људи.

Право јавности да зна информације о таквим одлукама од виталног је значаја.

Међународна конференција повереника за информације је свесна да јавни сектор оправдано преусмерава своје ресурсе на заштиту јавног здравља. Улога ове конференције огледа се у заузимању прагматичног става у погледу тога колико брзо органи власти одговарају на захтеве за приступ информацијама.

Сматрамо да је право на приступ информацијама од јавног значаја и даље од велике важности.

Органи власти морају да препознају значај јасне и транспарентне комуникације, као и доброг вођења евиденција, јер ће овај период наше историје бити предмет подробних анализа.

Међународна конференција повереника за информације, као међународна мрежа, подржава флексибилан приступ који води рачуна о оправданом јавном интересу у актуелној ванредној ситуацији у здравству, и истовремено штити право на приступ информацијама. Молимо владе да подрже ову визију.

Дајемо подршку и захваљујемо се онима који су посвећени решавању текуће пандемије.

Текст саопштења Међународне конференције повереника за информације можете погледати овде.

Француска влада је саопштила да ради на апликацији „Stop COVID“, за праћење људи у Француској, с циљем да их упозори ако се нађу у близини заражене особе, а ради успоравања ширења, односно преношења вируса COVID-19. Истичу да ће апликација радити уз помоћ Bluetooth. Десетине невладиних организација објавиле су заједничко саопштење којим позивају на поштовање људских права и одустајање од примене ове апликације. Европска комисија подсетила је владе да треба да примене одговарајуће заштитне мере, јер грађани ЕУ неће веровати апликацијама за праћење које омогућавају противправну обраду података о личности.

https://bit.ly/2JXrpjF

Савет Министара Савета Европе усвојио је Препоруку о утицају алгоритамских система на људска права ( Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems) намењену јавном и приватном сектору. Континуирани технолошки развој и дигитална трансформација представљају велики изазов остваривању људских права, па самим тим и заштити података о личности. Механизми заштите података о личности разрађени су у модернизованој Конвенцији о заштити лица у односу на аутоматску обраду података (Конвенција 108+), али су утицаји алгоритамских система на људска права шири и захтевају додатну заштиту.

Државе чланице морају осигурати да се сваки дизајн, развој и активирање алгоритамских система одвијају у складу с поштовањем људских права, која су универзална, недељива, међусобно зависна и повезана, с циљем да се потенцираjу позитивни ефекти и спрече или минимизују могући штетни ефекти.

Препознаје се да пораст употребе дигиталних апликација у комуникацијама, образовању, здравству, економским активностима и транспорту, у политици, управљању и дистрибуцији ресурса. Чињеница је да се укрштају технологије које користе алгоритамске системе, које имају потенцијал да одговоре на важне изазове, али такође и да примена алгоритамских система са аутоматизованим прикупљањем података има утицај на остваривање, уживање и заштиту људских права и слобода.

Уважавајући чињеницу да брзи друштвено-технички развој захтева стално праћење и прилагођавање применљивих правних оквира управљања ради ефикасне заштите људских права у сложеном глобалном окружењу, Савет Министара истиче девет препорука државама чланицама, уз сет смерница подељених у три групе које се односе на обим, контекст и обавезе држава, односно одговорност приватних актера. Препоруке и смернице можете погледати на линку: https://bit.ly/2UWLOvf .

Још чланака...

Збирни месечни статистички подаци
у 
области доступности информацијама
и заштите података о личности
на дан 31.5.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337
ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података