Читај ми

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Повереник овим путем апелује на школе и просветне раднике да, посебно приликом употребе оваквих средстава комуникације, воде рачуна о допуштености обраде података о здравственом стању, те о мерама заштите истих података, како исти не би били доступни лицима која нису овлашћена да располажу овим подацима.

https://bit.ly/3e4j4Zp

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података