Читај ми

Национално координационо тело за заразне болести почело је 21.3.2020. да објављује имена и адреса лица којима су издата решења о обавезној самоизолацији у трајању од 14 дана, у циљу заштите јавног здравља, а након претходно прибављеног мишљења Агенције. У мишљењу се Агенција позвала на одредбе члана 8. Европке конвенције о људским правима, чланова 9. и 10. Закона о заштити података о личности, те чл. 6. Закона о здравственој заштити, чл. 18.Законао заштити становништва од зразних болести и члановима 6. и 48. Закона о збиркама података у области здравства. Имајући у виду наведене одредбе закона, Савет Агенције сматра да:

„Борба против корона вируса захтијева несистемску (ад хоц) обраду личних података од стране надлежних служби које имају легитиман правни основ да у циљу заштите јавног здравља, уз примјену специфичних мјера заштите, прикупљају и користе личне податке ради смањења ризика обољевања од коронавируса.

………..

Недвосмислено је да обрада личних података треба бити осмишљена тако да буде у служби човјечанства, како каже и Општа уредба о заштити личних података ЕУ. Право на заштиту личних података није апсолутно право, оно се мора разматрати у вези с његовом функцијом у друштву, те треба бити уједначено с другим темељним правима, у складу с начелом пропорционалности. У том контексту потребно је истаћи како би обрада личних података о здрављу требала бити нужна и пропорционална, а лични подаци примјерени, релевантни и ограничени на оно што је нужно у односу на сврхе у које се обрађују. “

Текст мишљења Агенције.

Индиректно с тим у вези, Влада ЦГ саопштава: „Апсолутна је неистинита тврдња објављена у Вијестима да је Влада Црне Горе у било којем тренутку објавила списак лица у самоизолацији са матичним бројевима грађана. Служба за односе с јавношћу Владе никада није ни била у посједу таквог списка, саопштено је на Тwиттер профилу Владе.“ (Дан, 23.03.2020).

Невладине организације критикују објављивање имена и адреса лица којима су издата решења о обавезној самоизолацији, сматрајући да је овим чином угрожена њихова приватност (нпр. Акција за људска права, Грађанска алијанса).

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података