Читај ми

У Саопштењу се истиче да због примене одређених мера за време пандемије COVID-19, државе морају да обрате пажњу на то колико те мере представљају претњу по демократију, владавину права и поштовање људских права, укључујући и права на приватност и заштиту података о личности. Посебно се указује на неколико тачака на које је потребно обратити посебну пажњу: обрада података у вези са здрављем становништва, обрада података великих размера, обрада података од стране послодаваца, обрада података у образовним системима и обрада мобилних;података. За наведене врсте обраде података писци саопштења нуде одговарајуће смернице за њихову обраду.

https://bit.ly/2UXM8sB

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података