Читај ми

#COVID_RS Београдски центар за људска права у свом саопштењу указује јавности на проблеме који могу бити проузроковани спровођењем главних претреса коришћењем техничких средстава за пренос звука и слике (апликација Скајп), у светлу апсолутне забране мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Према оцени БГЦ, спровођење главних претреса на овај начин може да умањи гаранције за заштиту окривљених од злостављања, које произлазе из члана 25. Устава Републике Србије и члана 3. Конвенције о заштити људских права и основних слобода, од којих не сме да се одступа ни за време ванредног стања. https://bit.ly/2VfA4mM

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података