Читај ми

Савет Министара Савета Европе усвојио је Препоруку о утицају алгоритамских система на људска права ( Recommendation CM/Rec(2020)1 of the Committee of Ministers to member States on the human rights impacts of algorithmic systems) намењену јавном и приватном сектору. Континуирани технолошки развој и дигитална трансформација представљају велики изазов остваривању људских права, па самим тим и заштити података о личности. Механизми заштите података о личности разрађени су у модернизованој Конвенцији о заштити лица у односу на аутоматску обраду података (Конвенција 108+), али су утицаји алгоритамских система на људска права шири и захтевају додатну заштиту.

Државе чланице морају осигурати да се сваки дизајн, развој и активирање алгоритамских система одвијају у складу с поштовањем људских права, која су универзална, недељива, међусобно зависна и повезана, с циљем да се потенцираjу позитивни ефекти и спрече или минимизују могући штетни ефекти.

Препознаје се да пораст употребе дигиталних апликација у комуникацијама, образовању, здравству, економским активностима и транспорту, у политици, управљању и дистрибуцији ресурса. Чињеница је да се укрштају технологије које користе алгоритамске системе, које имају потенцијал да одговоре на важне изазове, али такође и да примена алгоритамских система са аутоматизованим прикупљањем података има утицај на остваривање, уживање и заштиту људских права и слобода.

Уважавајући чињеницу да брзи друштвено-технички развој захтева стално праћење и прилагођавање применљивих правних оквира управљања ради ефикасне заштите људских права у сложеном глобалном окружењу, Савет Министара истиче девет препорука државама чланицама, уз сет смерница подељених у три групе које се односе на обим, контекст и обавезе држава, односно одговорност приватних актера. Препоруке и смернице можете погледати на линку: https://bit.ly/2UWLOvf .

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података