ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Технолошке иновације које државе користе у борби против пандемије COVID-19 покрећу бројна питања о угрожавању остваривања људских права, самим тим и права на приватност и заштиту података о личности, за време и након престанка пандемије. У глобалној борби против COVID-19, Центар за вођење информационе политике (CIPL) израдио је Студију случаја о одговорности према ефикасној и одговорној употреби и заштити података, намењену јавном и приватном сектору.

Организациона одговорност је нови концепт у области заштите података о личности и приватности на глобалном нивоу. Од приватних компанија и јавног сектора се захтева да примене ефективне програме, мере, процесе и алате за управљање приватношћу и подацима. Организациона одговорност омогућава организацијама да брзо и одлучно реагују у време пандемије, без неоснованог надзора и злоупотребе коришћења података. Центар за вођење информационе политике указује јавном и приватном сектору на дванаест мера које омогућавају ефикасну заштиту приватности. Препоруке и смернице можете погледати на линку:

https://bit.ly/2V8Ogil