Читај ми

Технолошке иновације које државе користе у борби против пандемије COVID-19 покрећу бројна питања о угрожавању остваривања људских права, самим тим и права на приватност и заштиту података о личности, за време и након престанка пандемије. У глобалној борби против COVID-19, Центар за вођење информационе политике (CIPL) израдио је Студију случаја о одговорности према ефикасној и одговорној употреби и заштити података, намењену јавном и приватном сектору.

Организациона одговорност је нови концепт у области заштите података о личности и приватности на глобалном нивоу. Од приватних компанија и јавног сектора се захтева да примене ефективне програме, мере, процесе и алате за управљање приватношћу и подацима. Организациона одговорност омогућава организацијама да брзо и одлучно реагују у време пандемије, без неоснованог надзора и злоупотребе коришћења података. Центар за вођење информационе политике указује јавном и приватном сектору на дванаест мера које омогућавају ефикасну заштиту приватности. Препоруке и смернице можете погледати на линку:

https://bit.ly/2V8Ogil

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...