ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Препознајући COVID19 као глобални изазов, Global Privacy Assembly (GPA) је основала Радну групу COVID19 с циљем да прати примену мера заштите јавног здравља које се спроводе широм света током пандемије COVID19 и разматра да ли те мере и колико отежавају или онемогућавају поштовање заштите података о личности грађана и њихове приватности.

Учешће у овој радној групи је узело више од 30 организација из свих глобалних региона, како би свеобухватно истражили предметну проблематику и изнашли реални баланс између подршке спровођењу потребних мера која су функцији борбе против пандемије и поштовања заштите података о личности грађана и њихове приватности.

GPA је на своjoj интернет страници креирала посебну секцију са вестима из области заштите података о личности у време трајања пандемије COVID19, под називом GPA COVID-19 Response Repository ;Циљ успостављања ове секције је не само континуирано информисање о овој материји, него и размена знања, презентација студија случаја, давање смерница и алата за рад и поступање, као и пружање друге подршке члановима GPA.

Више детаља можете наћи на https://globalprivacyassembly.org/global-privacy-assembly-launches-covid-19-taskforce/  

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...