ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.12.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.325

ОБРАЂЕНО: 86.696

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у децембру 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  децембру 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 1044 предмета и то:    

  • 391 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 538 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 115 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1671 (598 - приступ информацијама, 921 - заштита података, 152 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.325 (3.074 – приступ информацијама, 213 - заштита података и 38 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.178 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци  

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 31.5.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.044

ОБРАЂЕНО: 158.382

Опширније...