ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.1. 2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.919

ОБРАЂЕНО: 87.612

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јануару 2020. године

  1. Статистика предмета  

 

У  јануару 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 1508 предмета и то:    

  • 951 предмет у вези са приступом информацијама,
  • 460 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 97 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 916 (391 - приступ информацијама, 438 - заштита података, 87 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.919 (3.635 – приступ информацијама, 236 - заштита података и 48 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.802 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци  

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 31.5.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.044

ОБРАЂЕНО: 158.382

Опширније...