ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 29.2.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.429

ОБРАЂЕНО: 89.122

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у фебруару 2020. године

  1. Статистика предмета  

У  фебруару 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 1018 предмета и то:    

  • 465 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 454 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 99 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1510 (978 - приступ информацијама, 439 - заштита података, 93 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.427 (3.122 – приступ информацијама, 251 - заштита података и 54 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.797 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација.

Збирни месечни статистички подаци

 

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.4.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 13.910
ОБРАЂЕНО: 154.656

Опширније...