ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.3.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.550

ОБРАЂЕНО: 89.807

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у марту 2020. године

  1. Статистика предмета  

 У  марту 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 808 предмета и то:    

  • 347 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 372 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 89 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 685 (347 - приступ информацијама, 234 - заштита података, 104 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.550 (3.123 – приступ информацијама, 388 - заштита података и 39 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.776 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 30.11.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 12.245

ОБРАЂЕНО: 142.482

Опширније...