ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци
у области доступности информацијама
и заштите података о личности

на дан 30.4.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.533
ОБРАЂЕНО: 90.082

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у априлу 2020. године

I. Статистика предмета

У априлу 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 258 предмета и то:

  • 112 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 93 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 53 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 275 (86 - приступ информацијама, 131 - заштита података, 58 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.533 (3.149 – приступ информацијама, 350 - заштита података и 34 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 894 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 30.11.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 12.245

ОБРАЂЕНО: 142.482

Опширније...