ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци
у области доступности информацијама
и заштите података о личности

на дан 31.7.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.325
ОБРАЂЕНО: 92.513

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јулу 2020. године

I.  Статистика предмета   

У  јулу 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 993 предмета и то:    

  • 470 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 450 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 73 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 917 (473 - приступ информацијама, 360 - заштита података, 84 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.325 (2.930 – приступ информацијама, 367 - заштита података и 28 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2413 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 30.6.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.543

ОБРАЂЕНО: 158.546

Опширније...