ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите података о личности

на дан 31.8.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.232
ОБРАЂЕНО: 93.288

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у августу 2020. године

I.  Статистика предмета   

У  августу 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 674 предмета и то:    

  • 420 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 195 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 59 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 775 (378 - приступ информацијама, 343 - заштита података, 54 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.232 (2.983 – приступ информацијама, 219 - заштита података и 30 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2033 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни 

статистички подаци 

на дан: 29.3.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 13.460

ОБРАЂЕНО: 153.085

Опширније...