ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података 
о личности

на дан 30.9.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.320
ОБРАЂЕНО: 93.804

 

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2020. године

I.  Статистика предмета   

У  септембру 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 603 предмета и то:    

  • 390 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 131 предмет у вези са заштитом података о личности,
  • 82 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 516 (277 - приступ информацијама, 168 - заштита података, 71 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.320 (3.096 – приступ информацијама, 183 - заштита података и 41 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2418 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци  

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 31.5.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.044

ОБРАЂЕНО: 158.382

Опширније...