ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података
 о личности

на дан 31.10.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.274
ОБРАЂЕНО: 94.706

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у октобру 2020. године

I.  Статистика предмета   

У  октобру 2020. године, Служба Повереника је примила укупно 856 предмета и то:    

  • 526 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 226 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 104 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број решених предмета током овог месеца је укупно 902 (595 - приступ информацијама, 215 - заштита података, 92 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.274 (3.027 – приступ информацијама, 194 - заштита података и 53 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2282 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду. 

Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци

на дан 30.4.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 13.910
ОБРАЂЕНО: 154.656

Опширније...