ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Саопштења

УПОЗОРЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА ОРГАНИМА ЈАВНЕ ВЛАСТИ

четвртак, 01. јун 2023. 15:46

Поводом све чешћих случајева неажурног и немарног односа органа јавне власти према обавезама које имају према Поверенику у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а које се односе на благовремено достављање свих неопходних доказа за одлучивање у поступку по жалби, те реаговање органа тек након доношења обавезујућег, коначног и извршног решења Повереника и тражење поништаја већ...

Опширније...


Актуелности

Kонференција о биометријским подацима и видео надзору јавни…

уторак, 06. јун 2023. 15:10

  Београд, 6. јун 2023. – Међународна Конференција о биометријским подацима и видео надзору јавних простора, одржана у Привредној комори Србије, омогућила је да се научници, активисти и практичари у Србији упознају са праксама у државама чланицама ЕУ у вези са овом облашћу. Искуства о којима су говорили стручњаци из ЕУ, значајно су допринела томе да домаћи стручњаци сагледају изазовe у...

Опширније...


banner 01

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 31.5.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.775

ОБРАЂЕНО: 132.556

Опширније...