ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Брошура за децу Подаци о личности су наше благо, како их можемо заштитити?

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности припремио je брошуру за ученике основних школа уз помоћ програма „Нова писменост“, који заједнички реализују Америчка агенција за међународни развој (USAID) и организација Propulsion. Брошура се зове „Подаци о личности су наше благо, како их можемо заштитити?“ чији је аутор Драган Илић, психолог и новинар.

Foto brosure