ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Анализа прописа који уређују сектор безбедности са аспекта заштите ;података о личности  је израђена у оквиру пројекта ОЕБС-а „Консолидовање процеса демократизације у сектору безбедности у Републици Србији.  То је прва  анализа прописа из поједине области  након ступања на снагу Закона о заштити података о личности у оквиру које је  обухваћено преко 90 прописа од којих су 34 закони у  области сектора безбедности. Ставови изнети у овој анализи не представљају нужно званични став Мисије ОЕБС-а у Србији.  

https://www.osce.org/sr/mission-to-serbia/473013