ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Истраживање „Деца и приватност на интернету” настало је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Истраживање је спровео Центар за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) у сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Преузмите документ: Деца и приватност на интернету